UTÖKADE RIKTLINJER VID BOKNING OCH BESÖK PÅ GRUND AV CORONA

För att minimera risk för spridning av Coronaviruset finner du nedan våra riktlinjer.

VÅRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BIBEHÅLLA EN SUND MILJÖ

Vi är en liten anläggning, beläget på söderslätt långt från folksamlingar, där det passerar ett mycket begränsat antal personer varje dag. Vi håller oss självklart uppdaterade och gör insatser för att hindra smittspridningen av Covid-19. Exempelvis har vi infört rutiner för hur vi desinficerar alla beröringsytor varje dag löpande, som tex kortterminaler, dörrhandtag, toaletter, kaffe- & mjölk kannor osv.
Vi har även infört extra desinficering av konferenslokalernas beröringsytor samt hotellrummen inkl. nycklarna.

INNAN DU BESÖKER OSS

Vi gör det vi kan för att utöka beredskapen kring en eventuell spridning av Coronavirus. Vi ber er vänligen respektera våra riktlinjer och visa hänsyn gentemot övriga gäster och personal. Vi vill be dig som gäst att hjälpa till och visa extra hänsyn, och som alltid:

  • Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.
  • Känner du dig sjuk så avvakta med ditt besök.
  • Följ reserekommendationer om resmål, om du har varit i ett icke rekommenderat resmål, ber vi dig att visa hänsyn genom att inte besöka oss i två veckor efter hemkomst

Vi hoppas att influensaperioden snart är över! Och vill bara påminna om att vi gör dessa insatser för att skydda dig och minimera risken för spridning.

TACK FÖR HJÄLPEN OCH VARMT VÄLKOMMEN TILL ÄNGAVALLEN