Alla vi på Ängavallen

Ängavallen är naturen och djuren, men också människorna…

Niclas Nordström Lantmästare. Ansvarig för restaurang, hotell och konferens.
0706-72 32 11 niclas@angavallen.se

Mathias Nordström Lantmästare. Ansvarig för ekologisk odling, uppfödning och förädling.
0706-58 59 57 mathias@angavallen.se

Birgitta Nordström Ansvarig för butik/catering och frukost.
0705-90 36 60 birgitta@angavallen.se  

Rolf Axel Nordström Lantmästare, ytterst ansvarig för all verksamhet.
0705-42 30 65 rolfaxel@angavallen.se

Helena Lundstedt Kamrer. Ansvarig för ekonomi.
040-42 32 56 helena@angavallen.se

Kim Agersten Kulinarisk Chef för alla våra olika verksamheter

Wael Telas Köks- & Mejeribiträde
 
 

Mans Westerlund Hovmästare

Peter Lind Hovmästare

Milena-Teneva Husfru

Krzystof Sarwinski Djurskötare. Ansvarig för djurens omsorg.

Piotr

Pjotr Sarwinski Ansvarig för gårdsverkstaden

David Ivarsson Trädgårdsmästare