Alla vi på Ängavallen

Ängavallen är naturen och djuren, men också människorna…

Niclas Nordström Lantmästare. Ansvarig för restaurang, hotell och konferens.
0706-72 32 11 niclas@angavallen.se

Mathias Nordström Lantmästare. Ansvarig för ekologisk odling.
0706-58 59 57 mathias@angavallen.se

Birgitta Nordström Ansvarig för butik/catering och frukost.
0705-90 36 60 birgitta@angavallen.se  

Rolf Axel Nordström Lantmästare, ytterst ansvarig för all verksamhet.
0705-42 30 65 rolfaxel@angavallen.se

Helena Lundstedt Kamrer. Ansvarig för ekonomi.
040-42 32 56 helena@angavallen.se

Kim Agersten Kulinarisk Chef för alla våra olika verksamheter.

Christer Niven Souschef

Jens Berggren Biträdande souschef

Ernestina Parbi Biträde i gröna köket & bageriet

Wael Telas Köks- & Mejeribiträde
 
 

Mans Westerlund Hovmästare

Peter Lind Hovmästare

Milena-Teneva Husfru

Ulrika Peijne Charkuterist. Butik och Café

Cherif Aloui Mohand Mejerist

Krzystof Sarwinski Ansvarig för omsorgen om våra kor, får och grisar..

Piotr

Pjotr Sarwinski Ansvarig för gårdsverkstaden.

Marek Janusz Perzyna Traktorförare.

David Ivarsson Trädgårdsmästare

Tsegay Sium Tsgu Djurskötare kor, får och grisar