Ångestfri slakt

bild på djuren ute i soluppgång och dis

En slakt på gården helt utan stress och ångest

Rolf Axel Nordström har sedan barnsben sett till att lära sig allt om etologi, läran om djurens beteende. För sin strävan efter att förstå hur grisar, kor och får lever och sedan föda upp djuren på deras egna villkor, har han mottagit såväl miljö- och djurskyddspriser som gourmetpriser.

På Ängavallen skiljer vi oss från alla andra. Vi har tillsammans med etologer på Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara utvecklat ett unikt stress- och ångestfritt sätt att på gården slakta våra djur. Vi har i hela vår verksamhet högre krav än KRAV (som godkänner industrislakt).

Principen är att djuren inte bara har rätt till ett värdigt liv; när det är dags för dem att lämna det jordiska sker det hemma på gårdsslakteriet under stillsamma former. Grisen, tjuren eller lammet har samma rätt till ett stress- och ångestfritt slut som den hund eller katt som är familjens kelgris. Ängavallens statskontrollslakteri är utformat efter djurens naturliga beteende. Djuren behöver till exempel inte transporteras dit.

Ett levande djur aldrig ska kunna se ett avlivat djur, att aldrig kunna se eller lukta blod och att först när djuret är dött och inte förr komma in i vårt statskontrollerade gårdsslakteri.
Att bedöva grisen med koldioxid är ur djurskyddssynpunkt helt förkastligt, den påverkar andningsvägarna hos grisen, som upplevelser ett astmaliknande tillstånd. Dessutom tar det väldigt lång tid – mellan 20 sekunder upptill en minut – vilket SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, påtalat. Avliva ett djur med bultpistol kan man göra om man endast slaktar ett djur per dag, eftersom bara då har man möjlighet att eliminera blodlukten.

Alltsedan vi startade använder vi  Skandinaviens första ekologiskt godkända gårdsslakteri för att slakta våra grisar, ett system med elektricitet utvecklat av en norsk veterinär och en norsk djurskyddsförening, ursprungligen för att stressfritt slakta får.

Alla våra djur lever fritt ute och inne året runt och de bestämmer själva när de vill gå ut eller in. Vanligen finns ett hundratal grisar på fältet och alla dessa djur har i förväg granskats av en statligt anställd besiktningsveterinär.
Vid en gång finns den grind som vi öppnar och det är sedan slumpen som avgör vilken gris som går in genom denna. Ibland tar det 45 minuter, ibland 10 minuter. Det kan och ska vi inte påverka.
Avlivningen av grisarna görs sedan av samma djurskötare som har den dagliga tillsynen och skötseln av grisarna och som alltså grisarna känner väl. Lockad av foder och gräs går en gris av ren nyfikenhet in genom grinden och i det här skedet får djurskötaren inte röra grisen. Istället går djurskötaren fem-sex meter bakom när grisen går in i till en plats helt åtskilt från slakteriet i övrigt.

Medan grisen äter böjer sig djurskötaren fram och avlivar djuret genom att över huvudet på det lägga ett redskap som ser ut som ett upp och nedvänt V med ett litet handtag, varpå grisen omedelbart blir hjärndöd. Därefter töms grisen på blod i en rostfri behållare. Grisen är helt stress- och ångestfritt avlivad.
Först därefter kommer den in i Gårdsslakteriet.