Hälsolamm

bild på lamm

Sunde og lykkelige lam – HälsoLamm

Fårene lever det samme naturlige friluftsliv på friland som alle de andre dyr på gården. De lever af vegetabilsk kost, som er dyrket på gården, og de slipper for medicinering. Også får og lam slagtes på gården, uden stress og under værdige former. Det har været målsætningen at finde meget robuste og sunde får. Derfor består flokken af Skogsfår (skovfår), en oprindelig, naturlig og hårdfør gammel svensk landrace, som fandtes rundt omkring på de mindre svenske gårde før i tiden.