Sensommarnytt från fälten

Vi har just pressat halm till våra djur och snart är grisarna ute på fälten för att böka av hjärtans lust och bereda marken för nya grödor. De kultiverar effektivt stubben på dessa skiften och ett par, trehundra grisar går fritt och på fälten två gånger innan april, då vi sår igen. De har verkligen jättekul, och för utom ogräset slinker en och annan daggmask med. Jorden blir ordentligt bearbetad på ett lika perfekt som naturligt sätt.

Vårkornet – Lukhas är tröskat på Ängaskiftet och det med en vattenhalt på 18,9 procent. Härefter står Pileskiftet på tur. Förhållandena är något gynnsammare på Ängaskiftet så på Pileskiftet har vi sått in vall (en specialblandning med gamla sorter som kummin, cicoria, svartkämpar och humlelusern, timotej och vit/rödklöver, blålusern) för att nästa år kunna skörda en första gång till ensilage, därefter blir skiftet bete.

Även Fridhems norra skifte är tröskat och efter det börjar vi tröska på Långeskiftet. Här finns rågvete i form av Tulus.

 

 

Share