Alla vi på Ängavallen

Ängavallen är naturen och djuren, men också människorna… Niclas Nordström Lantmästare. Ansvarig för restaurang, hotell och konferens. Mobil 0706-72 32 11 niclas@angavallen.se Mathias Nordström Lantmästare. Ansvarig för ekologisk odling, uppfödning och förädling. Mobil 0706-58 59 57 mathias@angavallen.se Birgitta Nordström Ansvarig för butik/catering och frukost. Mobil 0705-90 36 60 birgitta@angavallen.se   Rolf Axel Nordström Lantmästare, ytterst ansvarig för all verksamhet. Mobil 0705-42 30 65 rolfaxel@angavallen.se Helena Lundstedt Kamrer. Ansvarig för ekonomi. 040-42 32 56 helena@angavallen.se

Peter Lind

Adriana ZonariAdriana Zonari Mejerska 


Piotr Pjotr Sarwinski Ansvarig för gårdsverkstaden

Share