På Ängavallen är vi som ingen annan

Alla vi på Ängavallen

Ängavallen är naturen och djuren, men också människorna… Niclas Nordström Lantmästare. Ansvarig för restaurang, hotell och konferens. Mobil 0706-72 32 11 niclas@angavallen.se Mathias Nordström Lantmästare. Ansvarig för ekologisk odling, uppfödning och förädling. Mobil 0706-58 59 57 mathias@angavallen.se Birgitta Nordström Ansvarig för butik/catering och frukost. Mobil 0705-90 36 60 birgitta@angavallen.se   Rolf Axel Nordström Lantmästare, ytterst ansvarig för all verksamhet. Mobil 0705-42 30 65 rolfaxel@angavallen.se Helena Lundstedt Kamrer. Ansvarig för ekonomi. 040-42 32 56 helena@angavallen.se
Simon Simon Palmqvist Köksmästare        Jonathan Jonathan Engvall Kock Daniel Daniel Jansson Green Peter Lind

Adriana ZonariAdriana Zonari Mejerska 

Jan Jan Persson Charkuterimästare
Piotr Pjotr Sarwinski Ansvarig för gårdsverkstaden
Krzysztof Sarwinski Ansvarig för grisar och får, ekologisk växtodling Kryztof Krzysztof Krawcewicz Ekologisk växtodling Jarek Jaroslaw Kujawa Kor och mjölkning