Alla vi på Ängavallen

Ängavallen är naturen och djuren, men också människorna…


Niclas Nordström
Lantmästare. Försäljningsansvarig för restaurang, hotell och konferens.
Mobil 0706-72 32 11
niclas@angavallen.se


Mathias Nordström
Lantmästare. Ansvarig för ekologisk odling, uppfödning och förädling.
Mobil 0706-58 59 57
mathias@angavallen.se


Birgitta Nordström
Ansvarig för catering och frukost.
Mobil 0705-90 36 60
birgitta@angavallen.se

 


Rolf Axel Nordström
Lantmästare, ytterst ansvarig för all verksamhet.
Mobil 0705-42 30 65
rolfaxel@angavallen.se


Helena Lundstedt
Kamrer. Ansvarig för ekonomi.
040-42 32 56
helena@angavallen.se

Alexander Knutsson
Kock

Viggo Lagerwall
Kock

Pernilla Andersson
Sommelier, hovmästare

Camilla Schwarcz Englund
Hovmästare

Peter Lind