En slakt på gården helt utan stress och ångest

utomhus i soluppgång
Rolf Axel Nordström har sedan barnsben sett till att lära sig allt om etologi, läran om djurens beteende. För sin strävan efter att förstå hur grisar, kor och får lever och sedan föda upp djuren på deras egna villkor, har han mottagit såväl miljö- och djurskyddspriser som gourmetpriser.

Principen är att djuren inte bara har rätt till ett värdigt liv. När det är dags för dem att lämna det jordiska, sker det hemma på gårdsslakteriet under stillsamma former. Grisen, tjuren eller lammet har samma rätt till ett stress- och ångestfritt slut som den hund eller katt som är familjens kelgris. Ett djur ska inte behöva se ett annat slaktat djur. Det ska inte heller behöva se eller känna lukten av blod. Först när djuret är dött kommer det in i gårdsslakteriet. Ängavallens statskontrollslakteri är utformat efter djurens naturliga beteende. Djuren behöver till exempel inte transporteras dit.

Share