Ängavallen nominerad till Garant Ekostjärna 2013

Tre företag har nominerats till Årets Garant Ekostjärna 2013. De nominerade är Sju gårdar, Ängavallen och Gröna gårdar. Priset är instiftat av Garant och vinnaren utses på Ekogalan i Stockholm.

Ekogalan arrangeras av Ekoweb den 31 januari 2013 på Grand Hôtel i Stockholm. Kriterierna för årets nomineringar har varit att priset ska gå till ett företag eller en person som med nytänkande och affärskänsla har utvecklat ett eller flera led i värdekedjan – från idé till butik – så att konsumentens urval av prisvärda ekologiska och klimatsmarta produkter ökar.
– Vi har instiftat priset för att uppmuntra initiativ och idéer som kan öka försäljningen av ekologisk mat, säger Åsa Domeij, miljöchef på Axfood.
Garant är Axfoods eget varumärke för mat med ca 800 produkter varav 120 ekologiska. Produkterna säljs främst i Willys, Hemköp och Tempo.
Här är juryns motiveringar till nomineringarna:

Sju gårdar
Sju gårdar har utvecklat sitt varumärke genom att kombinera tre viktiga konsumenttrender. Ekologiska produkter har fått ytterligare mervärden genom en tydlig lokal identitet och man har varit först med att klimatcertifiera sin mjölk. Genom att i sin marknadsföring bli kända lokalt och skapa relationer till potentiella kunder har man varit framgångsrika i försäljningen via de konventionella försäljningskanalerna.

Ängavallen
Ängavallen är en av landets viktiga pionjärer inom den ekologiska produktionen. Man arbetade med ekologisk produktion innan begreppet egentligen fanns. Genom sin satsning på kvalitet i vid bemärkelse, där produktionskvalitet och djurvälfärd är viktiga delar, har Ängavallen bidragit till att höja den ekologiska produktionens status.

Gröna gårdar
Gröna gårdar har satsat på hållbarhet i bred bemärkelse. I samverkan mellan ett flertal nötköttsproducerande gårdar har man utvecklat en helt grovfoderbaserad nötköttsproduktion som dessutom är positiv för att gynna den biologiska mångfalden. Genom att erbjuda kunderna olika färdiga paketlösningar via webben har man gjort det enklare för kunderna att ta del av Gröna gårdars erbjudanden och bidragit till att hela djuret tas tillvara på ett resurssnålt sätt.

 

Share